Resinové doplňky H0 1:87
Resinové doplňky a akrylové modelářské barvy
L.K.-Model.cz

Označení:

Název modelu:

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Cena:

 

 

HO0109

Stalinec-65

 

 

 

 

1ks 105,- Kč

 

 

 

 

HO0110

T-4A

 

 

 

 

 

 

1ks 90,- Kč

 

 

 

HO0111

T-4A

Buldozer

 

 

 

 

1ks 105,- Kč

  

 

 

HO0112

T-180G

 

 

 

 

 

 

1ks 150,- Kč

 

 

HO0113

T-180G

Buldozer

 

 

 

 

 

 

1ks 165,- Kč

 

 

 

HO0114

Fordson-

Putilovets

 

 

 

 

 

1ks 60,- Kč

 

 

 

HO0115

DT-75K

 

 

 

 

 

 

 

1ks 90,- Kč

 

 

 

HO0116

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

 

 

 

HO0117

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

 

 

 

HO0118

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

 

 

 

HO0119

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

 

HO0120

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

 

 

HO0121

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

 

 

 

HO0122

---

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

 

 

 

HO0123

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

 

 

HO0124

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

 

 

HO0125

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

 

 

HO0126

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ks --,- Kč

Strana:
Strana: